Apexcool: Piek koeling

Een bijkomend probleem van de klimaatverandering is temperatuurstijging. Huidige koelinstallaties kunnen tijdens de warmer geworden zomermaanden niet meer de gewenste koelcapaciteit leveren. 

Daarom zijn er door Geha verschillende waterkoelingssystemen ontwikkeld die tijdens deze warme dagen voor extra koelcapaciteit kunnen zorgen. Afhankelijke van omgevingsfactoren kan de luchtinlaattemperatuur van deze systemen maximaal met 12°C dalen. Dit voorkomt een complete vernieuwing van huidige installaties, wat vele malen duurder zal uit vallen.

Apexcool.jpg

Wilt u meer informatie over het Apexcool systeem, klik dan hier om onze folder te downloaden.