Energie

Hitte die vrijkomt bij het opwekken van energie moet zo efficiënt mogelijk afgevoerd worden. Daarvoor fungeren leveranciers van warmtewisselaars vaak als hoofdaannemer voor koelinstallaties. Geha wordt door hen ingeschakeld voor ontwikkeling en productie van componenten voor het koelproces. 

Door nauwe samenwerking met opdrachtgevers tijdens het voortraject, de productiefase, de montage en het onderhoud hebben de koelinstallaties een probleemloze werking en vraagt het planmatige onderhoud maar een zeer korte tijd waarin uw apparatuur stil hoeft te staan. Geha producten zijn terug te vinden in koelinstallaties wereldwijd bij alle belangrijke namen in de energiewereld.